Primăria Municipiului Arad organizează în data de 24.04.2018, ora 11:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - Serviciul Edilitar si Biroul Spaţii Verzi, Mediu

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License