Primăria Municipiului Arad organizează în data de 20.06.2018, ora 11:00 (proba scrisă), concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent - Serviciul Juridic, Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License