Primăria Municipiului Arad organizează în data de 14.06.2018, ora 11:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad: - Serviciul Societăţi Comerciale şi - Serviciul Autorizări Construcţii

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License