Se execută lucrări de toaletare și corecție a arborilor din Municipiul Arad