Informarea și consultarea publicului în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 – documentații de urbanism supuse consultării publice în etapa elaborării propunerilor – Etapa a II-a

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License